Bot image for from-me-to-you-new

New chat

from-me-to-you-new

Bot image for from-me-to-you-new

from-me-to-you-new

1 follower

אני אסייע לכתוב הודעת ממני אליך. כמה טיפים: אפשר להשתמש במדריך שהכנתי במיוחד עבורך. https://bit.ly/47WYvJR דבר איתי. נתקעתי? בקש ממני להמשיך. אני מבין מילים כגון ״קדימה״, ״בבקשה מה עכשיו״ וכו׳ 2. לא דייקתי. תקן אותי. נתתי תוצאות בפורמט שפחות מתאים לך? בקש ממני בנימוס לשפר. יש לי סבלנות אינסופית, ואני לא נעלב אף פעם, 3. רואה את הכפתורים האפורים מתחת לתשובה. במקרים מסויימים הם יעזרו לך לעזור לי להפוך את התשובה שלי מטובה למעולה